Juniorpolicy

Innebandyföreningen Blue Fox har utarbetat en juniorpolicy som ska fungera som värdegrund för juniorarbetet. Policyn har utarbetats i samarbete mellan junior- och seniortränarna och bygger på Innebandyförbundets rekommendationer. Policyn kan du ladda ner i PDF-format.

Innebandyföreningen Blue Fox juniorpolicy 2013-2014

 

Som en fortsättning på Juniorpolicyn har Blue Fox utarbetat en handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling. Målet med handlingsplanen är:

1. Att alla barn och ungdomar som deltar i föreningens verksamhet skall kunna känna sig trygga.

2. Att varje tränare och lagledare vet vad mobbning och kränkande behandling är samt hur man ingriper mot dessa.

3. Att den spelare som känner sig utsatt för mobbning eller kränkande behandling skall veta vem hen kan vända sig till. Handlingsplanen har en tydlig trappstegsmodell för hur tränare, juniorsektion och styrelse skall hantera ett eventuellt mobbningsfall.

 

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Senast uppdaterad tisdag, 29 september 2015 22:04