Blue Fox samarbetar med Lingsoft


Lingsoft är ett internationellt fullserviceföretag inom språkteknologi. Företaget erbjuder ett brett urval av tjänster och produkter med anknytning till talat och skrivet språk. Lingsofts produkter bygger på företagets ord- och satsanalysmetoder, som nått världsomfattande standardstatus.

Lingsoft behöver nu din hjälp och för det får Blue Fox ersättning.

Ett av höstens projekt för Lingsoft är att samla språkprov på både finska och finlandssvenska. Lingsoft behöver ljudprov för att datorn ska lära sig känna igen finlandssvenska. Det finns färdigt taligenkänning för rikssvenska men de fungerar inte tillräckligt bra med finlandssvenska.

Blue Fox deltar i Lingsofts projekt genom att erbjuda företaget en e-postlista på föreningens medlemmar och supportrar som vill delta i projektet. Deltagarna måste vara minst 15 år fyllda och ha svenska som modersmål. Lingsoft skickar till deltagarna per e-post en lista på gatunamn, postnummer och namn på personer. Deltagarna ringer efter det till det telefonnummer som finns i e-postmeddelandet och läser upp listan enligt anvisningarna. Deltagaren kan utföra sin uppgift när som helst under dygnet.

Lingsoft betalar 10 euro till Blue Fox för varje person som deltar i projektet. Blue Fox samlar under den kommande matchen mot Ilves in namn och e-postadresser av de personer som vill delta i projektet och stöda föreningens verksamhet.

Mera info om Lingsoft hittar du på adressen www.lingsoft.fi