Barn och ungas välmående

Försämrat välmående ökar bland barn och unga. Ensamhet, mobbning och social press är faktorer som påverkar den mentala hälsan. LokalTapiola samarbetar med MIELI Psykisk hälsa Österbotten rf och jobbar för att förbättra den psykiska hälsan för barn och unga.

Genom att genomföra webbkursen ”Välbefinnande i idrott för barn och unga” från MIELI rf kan idrottslag få bidrag till lagkassan. Syftet med utbildningen är att ledare inom föreningens ungdomsverksamhet får verktyg att stöda och förstärka de ungas mentala välmående samt redskap för planering och genomförande en träning. LokalTapiola donerar pengar till lag vars ledare genomfört utbildningen.

Inom Blue Fox har några lag genomfört utbildningen, bland annat P11. Tränare Johan Bränn säger att donationen från LokalTapiola är ett bra tillskott till lagkassan och laget kommer att använda pengarna för att delta i en turnering i Tammerfors senare i vår.

Läs mera om utbildningen här:

https://www.lahitapiola.fi/sv/om-lokaltapiola/nyhetsrum/meddelanden/stod-till-barn-och-ungas-mentala-valmaende/

https://mieli.fi/sv/material-och-utbildningar/utbildningar/valbefinnande-i-idrott-for-barn-och-unga-vibu-webbkurs-for-alla-tranare/

 

Senast uppdaterad måndag, 25 mars 2024 22:11