Styrelse

Marko Löija (ordförande)

Michelle Björkholm (viceordförande)

Jessica Furu (kassör)

Andreas Granholm

Peter Nordström

Celine Hellström